Hakelämmitys - uusiutuvaa energiaa

Parkinniemen Puutarha käyttää lämmtyspolttoaineena haketta. Puutarhalle on valmistunut syksyllä 2009 uusi hakelämpökeskus.

Lisäksi käytössä on puupellettiä käyttävä vanhempi lämpökeskus.