Valoviljely

Tomaatin ympärivuotinen tuotanto perustuu keinovalon käyttöön loka-maaliskuussa. Kasvit saavat valoa noin 10 000 luxin voimakkudella. Kun kaikki kasvutekijät (lämpötila, hiilidioksidi, ravinteet,valo) voidaan optimoida on tuloksena viljelytapa, joka tehostaa tuotantoa jopa 100 % luonnonvaloviljelyyn verrattuna. Keinovalon käyttö vähentää energiapanoksia tuotettua satomäärää kohti. Määrällisen tehostumisen lisäksi on huomattu, että keinovalon avulla tomaatin maku on aina hyvä; valon vähyys ei aiheita ongelmia.

Talviviljely alkaa Parkinniemen puutarhalla taimien istutuksella elokuussa. Satoa kerätään lokakuun alusta seuraavan vuoden heinäkuuhun, jonka jälkeen kasvusto raivataan , kasvihuone puhdistetaan ja aloitetaan taas uusi kierto. 11 kk. viljelyjaksona tomaatin varsi kasvaa pituutta 12-14 m. Viikottaisiin hoitotöihin kuuluukin kasvien alaslaskua, alimpien lehtien poistoa sitä mukaa kun uusia kasvaa latvaan, sivuversojen l. varkaiden poisto, terttujen ja varren tukeminen sekä sadonkorjuu kolme kertaa viikossa. Parkinniemen puutarhalla tomaatit kerätään täysin värittyneinä jolloin niiden aromikkuus on paras mahdollinen. Myynnissä tomaatit ovat sadonkorjuuta seuraavana päivänä